electronic books 17 elektronické knihy 17 autobiografické vzpomínky 14 autobiographical reminiscences 14 essays 9 eseje 8 Czech prose 6 interviews 6 monografie 6 monographs 6 rozhovory 6 české prózy 6 biografie 5 biography 5 collected works 4 collective monographs 4 kolektivní monografie 4 sebrané spisy 4 studie 4 studies 4 journal articles 3 selected works 3 výbory 3 články 3 Czech fiction 2 Czech poetry 2 autobiografické prózy 2 autobiographical prose 2 deníky 2 diaries 2 fotografické publikace 2 jubilee books 2 jubilejní publikace 2 photographical works 2 příběhy 2 reminiscences 2 sborníky 2 stories 2 vzpomínky 2 česká poezie 2 české romány 2 Czech drama 1 Czech short stories 1 Czech stories 1 German prose 1 anthology 1 antologie 1 autobiografické povídky 1 autobiografické romány 1 autobiografie 1 autobiographical novels 1 autobiographical short stories 1 autobiography 1 biografické romány 1 biographical novels 1 blogs 1 blogy 1 collections of works 1 correspondence 1 fejetony 1 feuilletons 1 glosses 1 glosy 1 korespondence 1 literary sketches 1 literatura faktu 1 miscellanea 1 non-fiction 1 německy psané prózy 1 německé prózy 1 poetry in Spanish 1 pojednání 1 proceedings of conferences 1 prose in German 1 sborníky konferencí 1 scenarios 1 scénáře 1 textbooks 1 textbooks (higher) 1 texts 1 texty 1 učebnice 1 učebnice vysokých škol 1 česká dramata 1 české povídky 1 české příběhy 1 črty 1 španělsky psaná poezie 1